Dagens datum 2019-05-12

    
TillModerata samlingspartiet
M ledning i Västra Götaland
 info@moderaterna.se
susanne.nordstrom@moderatvg.se
    
 Kristdemokraterna
Biträdande partisekreterare  
 info@kristdemokraterna.se
robert@kristdemokraterna.se   
    
 Sverigedemokraterna
Richard Jomshof
 info@sd.se
richard.jomshof@riksdagen.se 
    
FrånThomas Ek
(Postadressen uppges här i det skickade dokumentet)
 (E-post adressen uppges här i det skickade dokumentet)
    
ÄrendeFörslag Så här kan vårt nya Public Service se ut

Många tror helt felaktigt att vårt Public Service är neutralt, vilket är farligt. Komplementet av samhällets växande alternativa nyhetsmedia som inte sällan är pålitlig och välunderrättad, ger till effekt att polariseringen i samhället ökar, och med det utgör ett allvarligt accelererande hot mot rikets livsnödvändiga sammanhållning. Låt mig ge ett exempel.

Drygt hälften av befolkningen i USA som bl.a. tack vare Fox News som vi inte har här hemma, har begripit att ca 80% av MainStream Media (The New York Times, CNN, ABC, CBS, NBC, MSNBC, och Washington Post) har övergivit sin roll som trovärdig nyhetsbevakare – som vårt Public Service i huvudsak hämtar sin USA anknutna information från, – kommer inte upphöra med sin häxjakt förrän president Trump med sin ena fot hänger upp och ner i en telefonstolpe. Detta säkerställer att vi från vårt Public Service inte erhåller en sann eller rimligt verklig bild om vad som sker i USA. (Vittnesberättelse nr1 nr2 nr3 nr4 nr5 nr6 nr7 nr8 nr9 nr10)

Granskningsnämnden granskar endast enskilda uttalanden, inte tendensen i ett nyhetsmeddelande, eller ett helt program, och än mindre programutbudet. Det finns över huvud taget inte någon instans som följer upp och utvärderar hur väl vårt Public Service uppfyller sitt uppdrag att leverera ”saklig och opartisk journalistik”. Slutsatsen är att svenskarna blir lurade av sitt eget tvångsfinansierade politiskt styrda Public Service. 

Av dessa skäl måste en ändring snarast komma till stånd. Låt oss därför ta en titt på hur bordet ser ut, och vilka möjligheter som finns där.

Lagrådet konstaterar att medel för den redan tilldelade tillståndsperioden ska betraktas som ett riktlinjebeslut, något annat tillåter inte regeringsformen. Konsekvensen är, enligt Lagrådet, att riktlinjebeslut kan ”ändras genom nya riksdagsbeslut, t ex. för att ge en ny regering möjlighet att genomföra sin ekonomiska politik”. Lagrådet konstaterar också att riksdagen kan fatta beslut med ”annan ekonomisk innebörd för statens verksamhet än vad som fastställdes i det tidigare riktlinjebeslutet.”

Med det goda samhället vid handen, är det på sin plats att våra politiker snarast startar erforderliga undersökningar som kan ligga till grund för att befintliga brister åtgärdas. Detta så att vårt Public Service fortsättningsvis ska kunna fungera som det är tänkt.

Mångfalden av medborgarnas åsikter, intressen, kultur och religion ska inte styras, handhas eller kontrolleras av vår statligt politiskt styrda Public Service. Den uppgiften ska medborgaren, och inte vårt Public Service ta ansvar över, och sköta om. Nyhetsprogrammen ska alltså inte som det stadgas i sändningstillståndets nu gällande åttonde paragraf “präglas av folkbildningsambitioner”. Det är medborgarens rätt, att själv ta ansvar över sin egen folkbildningsambition, utan påverkan från vårt Public Service.

Mitt förslag som är en skiss är

 1. Skrota vårt befintliga Public Service. 
  Personalen kan pensioneras, övriga kan arbeta med något annat.

 2. Starta ett helt nytt Public Service organ.
  Vårt nya Public Service ska endast handha sådant som marknaden inte kan leverera, såsom t.ex. beredskap, rikets säkerhet, demokratifrågor samt, nyheter som t.ex. SVT Rapport, Aktuellt och SR nyheter. Inte underhållningsprogram, musikprogram som den konkurrerande marknaden både kan och är bäst på att leverera.

 3. Ledningen ska väljas ut av en särskild kommitté som leds av en domare.

 4. Kommittén ska utifrån skarpa journalistiska kvalitetskrav med noggrant specificerade kriterier kontinuerligt dels granska det journalistiskt utförda arbetet samt, urval och, dess tendens.

 5. Kommittén ska därtill i avsikt att uppfylla uppdragets mål, fortlöpande plocka fram förbättrande format förslag som stärker tillgängligheten, så att medborgaren alltid erhåller de fakta som fordras för att ta kunna emot, en så rimligt saklig helhetsbild om vad som sker i våra samhällen med omvärld, som möjligt. Inget annat.

 6. Kommittén ska i sin tur övervakas av en fristående panel bestående av ett antal domare som har mandat att från den underliggande kommitténs förslag införa mindre förbättrande åtgärder.

 7. Framtida större ändringar som i det gällande regelverket, om formen Public Service skall upphöra, eller ändras, – skall avgöras genom att riksdagen fattar ett likadant beslut under nästa mandatperiod. Dvs. samma krav som gäller för en grundlagsändring .

Vårt Public Service rikstäckande rättsliga makt förgör vårt samhälle

Rysslandsutredningen friade Donald Trump och, Trumps presidentvalkampanj från alla anklagelser om lagbrott. Detta är goda nyheter, för USA, för oss i Sverige, och vår omvärld.

SVT:s prisbelönta USA korrespondent Carina Bergfeldt har vecka ut och vecka in, under 22 månaders tid, fram till den (ca) 22/3 2019 då resultatet av rysslandsutredningen offentliggjordes, genom stöd och hänvisning till anonyma källor och falska påståenden fritt tillåtits att partiskt spekulera fram en bild som mynnat ut i att president Trump utgör ett existentiellt hot, för USA, oss här hemma i Sverige och, vår omvärld.

Under utredningen hade president Trump erhållit signaler om att James Comey som då var chef för FBI, var inkompetent. Efter ett samtal mellan Trump och Comey i det ovala rummet fann Trump att Comey gick bakom ryggen på president Trump. Inför det efterföljande avskedandet av Comey hade Trump dessutom från justitieminister Rod Rosenstein fått en skriftligt uttömmande redogörelse om varför James Comey var okvalificerad som FBI:s högste chef.

Comey hade inför starten av brottsutredningen om Hillary Clintons straffbara e-posthantering bestämt sig för att befria Hillarys medarbetare Cheryl Mills och Huma Abedin från åtal. Detta trots att de ljög för FBI om deras kunskaper om Hillary Clintons olagliga e-postserver. Comey skrev sin konklusion om Clinton-e-posthanteringen innan han ens hade intervjuat Hillary Clinton. Comey var solklart partisk, jävig och hans rekommendation om att inte ställa Hillary inför rätta saknade rättslig grund.

Obamas justitieminister Loretta Lynch hade i Hillary-e-postutredningen befriat sig själv från all delaktighet (”she had recused herself”). Med detta hade den jävige Comey fri lejd. Som en gummiliknande kurir försvarade han Hillarys oerhört ansvarslösa, uppenbart olagliga förfarande som ledde fram till att Hillary – som sannolikt skulle bli USA:s näste president, helt felaktigt befriades från att lagföras. 

Vi – den lilla klick svenskar som dagligen mycket noggrant följer med nyhetsutvecklingen i USA via Internet, har känt till allt detta (och mer därtill) sedan nära på händelsernas begynnelse. Men allt detta undanhålls av vårt Public Service, förhoppningsvis av ideologiskt välmenande skäl.

James Comey kommer inom kort sannolikt åtalas för oerhörda extremt allvarliga brott som på goda grunder antas ha begåtts under FBI:s utredning om Trumps eventuella samröre med Ryssland i presidentvalet. Dessa händelser som våra svenska medier sedan lång tid tillbaka rimligen måste ha känt till, har även de undanhållits av vårt Public Service. 

OM SVT:s journalister, reportrar och kommentatorer på SVT:s USA-sektion skulle säja att de inte känt till vad som jag tar upp här – som hela Internet sedan lång tid tillbaka är fullständigt dränkt i, – då har de för all framtid diskvalificerat sig för att någonsin mer i sitt liv tjänstgöra som journalist, reporter och eller kommentator någonstans i vår galax. 

Vårt Public Service agerande åskådliggör menar jag, den avgörande skulden, som vårt Public Service bär för den samhällsskadliga politik våra egna politiker här hemma i Sverige givits väg att föra. Och som genom vårt Public Service stora marknadsandel i skyddat bo oavbrutet för. Tillståndet är precis likadant i USA. (Demokraterna har under senare år med hjälp av MSM tyvärr – må Gud förlåta mig – vänsterradikaliserats så hårt att de numer utgör en fara för USA.) Den enda skillnaden är att Sverige inte har någon motpol till vårt Public Service bedövande genomslagskraft. Om Republikanerna når framgång med att avslöja och med det stoppa Demokraternas rikstäckande rättsliga makt innan den förgör vår värld, då först finns det hopp om att vi även här hemma kan komma få se en kursändring.  

Varsågod

Den av er som vågar ta en liten, liten titt på den största politiska skandalen i amerikansk modern historia kan läsa om den här. Redogörelsen som publicerades den 5:e maj 2019 är skriven av Victor Davis Hanson som är en av de vassaste amerikanska politiska skribenterna som står att finna idag. 

Kan någon förklara för mig hur vårt Public Service överhuvudtaget vågar undanhålla oss all denna information? Hur är det möjligt?

Namnet Västbanken har kommit att bli kännetecknande för judehat

”Västbanken” ligger på Israels östsida. Att Västbanken kommit att bära namnet Västbanken som Israel anklagas för att ha tagit i besittning är därför felaktig. Benämningen Västbanken, kom till för att jordanierna ockuperade området och behöll det i 19 år. Därefter kallas området för Västbanken, som om att historien började 1949. Men historien började inte 1949.

Området ifråga har sedan flera tusen år dessförinnan hetat ”Judeen och Samarien”, inte Palestina, eller Hamasina för den delen. Området som tillhör Israel är alltså ingen ”Västbank”. Judea Samaria tillhör judarna, det vill säga Israel, som alltså varit där sedan flera tusen år tillbaka. Den som inte tror mig kan kolla i Bibeln själv. Där står det inte Palestina, vilket är ett påhittat namn därför det fanns inget Palestina då.

Israel är ett fritt land. Och Israel är en del av vår fria värld. Kännetecknande är att Israel delar våra värderingar i Väst och, kristna värderingar som är en god kraft, för mänskligheten. Och det kan islamisterna och även muslimerna, lite tillspetsat, inte alltid stoltsera med. Judarna känner sig inte längre säkra i vare sig Sverige eller i resten av Europa.

Vi svenskar måste förstå naturen av hotet som vi i Väst står inför. Det är islamistisk extremism och dess ideologi. Det är avgörande att Väst snarast inför en övergripande strategi för att besegra den.

Genom att vår politiskt styrda tvångsfinansierade Public Service inte informerar oss med erforderligt noggrann saklighet och objektivitet förhindrar de tragiskt nog att detta inte bara kommer till stånd. De smörjer – förmodligen av omedveten välvilja, liknöjdhet och okunskap – de onda krafterna som vår regering understödjer, – som vår utrikesminister Margot Wallström lever på. Detta äventyrar vår allas överlevnad. 

Trump och det ”rasistiska partiet”

I min vänkrets, och bland de människor som jag möter, tror de flesta av dem att Trump har rasistiska böjelser i sig. Huruvida Trump faktiskt är rasist eller inte är naturligtvis svårt att med säkerhet veta, i vart fall om man bor i Sverige och huvudsakligen hämtar sin information från vårt Public Service. 

Jag som sedan flera år tillbaka i onormalt hög utsträckning tar del av den politiska händelseutvecklingen i USA känner mig dock ganska trygg med att, som nära vänner till Trump, och som i många år varit bekant med honom säjer, – det finns inte ett enda rasistiskt ben i hans kropp. 

Men hur är det egentligen med rasismen i det Republikanska partiet? Enligt min mening, så är det Demokratiska partiet med ”Main stream medias” goda hjälp, mästare på att gång på gång kapa åt sig Republikanernas framsteg. Omfånget av den här orättfärdiga företeelsen, som jag här nedan lämnar exempel på, är vår tids största akilleshäl.

Till skillnad mot det Demokratiska partiet så har det Republikanska partiet alltid stått på de svarta amerikanernas sida. Det är alltså inte tvärtom. Det Republikanska partiet grundades 1854 med det uttryckliga syftet att få slut på slaveriet och, utmana andra rasistiska lagstiftningsakter som initierades av det Demokratiska partiet.

Historien avslöjar att varje stycke av rasistisk lagstiftning som införts och alla de rasistiska terroristattackerna som afrikanerna fick utstå, initierades av medlemmarna i det Demokratiska partiet. Från bildandet av det Demokratiska partiet 1792 till civilrättsrörelsen på 1960-talet, där visar kongressen notanteckningar att det Demokratiska partiet inte godkänt några specifika lagar för att hjälpa svarta. Varje lag som de införde i kongressen var utformad för att skada svarta i 1894 Upphävningslagen (Repeal act). Historiens krönikor visar, att under de senaste 160 åren har det Demokratiska partiet inrättat Jim Crows–lagar och en mängd andra lagar på stats- och federal nivå för att förneka afroamerikaner deras rättigheter som medborgare.

Under senat debatterna om Ku Klux Klan Act från 1871 visade det sig att medlemmar av det Demokratiska partiet bildade många terroristorganisationer som Ku Klux Klan för att mörda och skrämma afrikanska amerikaners väljare.

Historien avslöjar att Demokraterna lynchade, brände, förnedrade och mördade tusentals svarta och de totalförstörde hela städer och samhällen som var ockuperade av medelklass svarta, inklusive Rosewood, Florida, Greenwood District i Tulsa Oklahoma och Wilmington, North Carolina för att nämna några.

Kongressens skriftsamling visar att Demokraterna motsatte sig att godkänna följande lagar som infördes av Republikaner för att erhålla de medborgerliga rättigheterna för afroamerikaner:

Civil Rights Act 1866
Reconstruction Act of 1867
Freedman Bureau Extension Act of 1866
Enforcement Act of 1870
Force Act of 1871
Ku Klux Klan Act of 1871
Civil Rights Act of 1875
Civil Rights Act of 1957
Civil Rights Act of 1960
Under 60-talet försökte många Demokrater stoppa;
1964 Civil Rights Act
1965 Voting Rights Acts
1972 Equal Employment Opportunity Act

Osv. Uppgifterna är hämtade från Wayne Perryman– författare till ”Unfounded Loyalty”. Här håller Perryman ett informativt tal i det här ämnet. 

President Obamas åtta åriga presidentskap var en fullständig katastrof för de svarta i USA. Andelen svarta som tvingades leva på matkuponger exploderade. 

Trump administrationen har däremot plöjt ner stora resurser för att hjälpa olika minoritetsgrupper i USA. Efter president Trumps tio månader i Vita Huset låg arbetslösheten hos den svarta befolkningen på den lägsta nivån sedan ”Bureau of Statistics” mätningar 1972 startade.

Hur ser vårt samhälle ut i en nära förestående framtid?

Den 24 jan 2019 företedde betalsajten www.billoreilly.com hur och varför MSM kollapsat. GDPR har tyvärr förbjudit vetgiriga européer att besöka sidan varför jag som tagit mig runt GDPRs regelverk ska försöka mig på att lämna en rapport härom.

90 procent av de amerikanska medierna kontrollerades 1983 av 50 företag. Idag kontrollerar 6 konglomerat samma 90 procent. De är National Amusements (CBS, MTV, BET, plus några till), Disney (ABC, ESPN, Marvel, plus några till), TimeWarner (CNN, HBO, TBS, plus några till), Comcast (NBC, Dreamworks, Universal, plus några till), 21 Century/Newscorp (Fox, NatGeo, FX, plus några till) och Sony.

Företagskulturen i dessa kolosser är alltid politiskt korrekt, oftast till det extrema, och som regel alltid politiskt vänsterliberal, – en ideologisk miljö ur vilken medarbetaren drillas i. Få undantag finns naturligtvis, den 89 år gamla Rupert Murdoch är ett exempel. 

Trump-hatar-bladet The New York Times som styrs av familjen Sulzberger är uttalade Demokrater.

Tidningen har inte approberat en republikan som president på närapå 60 år. Tidningen Washington Post ägs av en vänsterliberal kille vid namn Jeff Bezos. Så ser det ut. Med så få kontrollerande nyhetsförmedlare är det inte svårt att bilda en politisk blockering. Vilket de naturligtvis vill. 

Det är ingen nyhet att MSM i USA lutar åt vänster. Så har det varit i många år. Men att MainStream Media nu öppet stödjer ett politiskt parti – det Demokratiska partiet, och öppet propagerar mot det konkurrerande – Republikanska partiet, det är unikt. Tidigare har media halvhjärtat förfalskat det där. Inte nu längre. Nu är det “oss” mot Trump.

Som jag tidigare klargjort; – Genom att vårt eget Public Service hämtar sin politiskt USA anknutna information från MSM så säkerställer det att vi här hemma inte erhåller någon sann och rimligt verklig bild om vad som sker i USA.

Vårt Public Service äventyrar vår överlevnad

Vårt Public Service har löpande lämnat en klar bild av att president Trumps beslut om att lämna Iranavtalet är farligt, illavarslande och galet på alla tänkbara vis. Den bilden är felaktig. Det krävs inte särskilt många slagningar på Google eller Youtube för att genast förstå bättre.

Efter det att Trump den 8 maj 2018 meddelade att USA lämnar avtalet, meddelade vår utrikesminister Margot Wallström i SvTs Aktuellt att hon inte förstår varför president Trump klivit av avtalet. Hon sa att Iran-avtalet satte ”handklovar på Iran när det gäller att utveckla kärnvapen”, [vilket är fel] – ”Om Iran också bestämmer sig för att lämna avtalet så förstår jag inte hur det ska göra oss säkrare och världen säkrare, det förstår jag inte.”. Så sa hon.  Så, – på bekostnad av vår säkerhet och i syfte att förstärka sin egen position tilläts Wallström av SvT nyheterna att okritiskt politisera problemet. SvT lurar därmed menar jag, med mördande effekt, medborgarna. 

President Trump sa naturligtvis vad som låg till grund för hans beslut. (Läs talet här). Trump pekade på att kärnan i Iran-avtalet var defekt. Strukturen i avtalet förhindrade inte Iran från att förfoga över kärnvapen. Trump förklarade, att om vi inte gör någonting då vet vi exakt vad som kommer att hända. Iran kommer då inom kort [ca 6-10 år, mitt antagande] förfoga över kärnvapen – världens farligaste vapen. 

Istället för att tillhandahålla oss en vederhäftig analys om avtalet, och vad som sannolikt vore att förvänta om Trump inte klivit av avtalet, får vi från vårt Public Services reportrar, kommentatorer och korrespondenter lyssna på åsikter, – deras, åsikter.

John Bolton– USA:s nationella säkerhetsrådgivare uppger här i en intervju ledd av radioprataren Mark Levin att Iran-avtalet säkerställde att Iran kunde fortsätta utveckla sina ICBM missiler som kan nå USA. ICBM är en guidad interkontinental ballistisk missil (en raket) som är avsedd att bära kärnvapen. Iran-avtalet hade redan här skapat en oförsvarbart osäker situation som var ohållbar både för USA och för oss européer.

Faktum är att Irans islamistiska Jihad förespråkande naziledarregim, är världens största sponsor av terrorism, världens mest farliga, opålitliga och aggressiva stat som vid upprepade tillfällen klart och tydligt sagt att Israel skall bort från kartan. Den judiska staten skall utplånas. Israel kan därför icke acceptera att Iran förfogar över kärnvapen. När Israel som innehar kärnvapen får kännedom om att Iran nära nog kommer förfoga över kärnvapen då kommer Israel tvingas, att med militära medel attackera Iran, kanske med kärnvapen. USA kommer då oavsett Israels användning av kärnvapen eller ej, med militära medel bistå Israel. Det är då troligt att andra USA fientliga nationer med militära medel kommer bistå Iran. Tredje världskriget är då ett faktum. 

Här hade alltså P5+1-gruppen det vill säga USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Kina under ledning av president Obama ingått ett avtal med en part som man med säkerhet vet, gör inget annat än att ljuga, och luras. – En regim som förtrycker, slaktar, torterar och våldtar sitt eget folk. En regim som förespråkar folkmord, finansierar Talibanerna, Hamas Hizbollah o s v. Av vilken anledning undanhåller vårt Public Service oss dessa fakta? Varför?

Vad är det som gör att vårt Public Service över huvud taget vågar undanhålla oss den uppenbart överhängande och närstående risk för ett tredje världskrig som Iran-avtalet de facto medförde? Som märk väl, halva USA:s befolkning främst tack vare Fox News sedan avtalets begynnelse hållits informerade om.

Svensk Public Service må avsky president Trump. Men med vilken rätt har vår Statstelevision undanhållit oss information i den här för oss bokstavligt talat livsviktiga frågan? Är det för att det var fredspristagaren Barack Obama som slöt avtalet?

Vi svenskar måste förstå naturen av hotet som vi i Väst står inför. Det är islamistisk extremism och dess ideologi. Det är avgörande att Väst snarast inför en övergripande strategi för att besegra den. Genom att vår politiskt styrda statstelevision inte informerar oss erforderligt förhindrar de tragiskt nog att detta kommer till stånd. Detta äventyrar vår överlevnad.

Personbeskrivning

Thomas Ek är 65 år, pensionär. Har arbetat som montör hos Volvo bilsätesfabrik i Bengtsfors, som korvgubbe med låda på magen i Stockholm, och med godkänt amerikanskt arbetstillstånd – s.k. Grönt kort – i USA, arbetat både som anställd samt som motellägare i Fort Lauderdale beach Florida, med mera. Av rent egenintresse följer Thomas varje dag, sedan ca år 2008, den politiska händelseutvecklingen i USA, noggrant.

————————————–

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna orkade över huvud taget inte svara mig, alls. Den 14/5 skrev Moderaterna:

Hej Thomas, Tack för ditt mejl och förslaget på hur ny public service kan utformas. Vi tar med oss förslaget i vårt arbete framöver! Ha en fin dag! Vänliga hälsningar, Johan

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång